نخست اندیش

شادی دیدگاه داچر کلتنر

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و … با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان شادی دیدگاه داچر کلتنر بیان می شود. شادی در جهان به رسمیت شناخته شده است. یک احساس عمومی از رفاه و لذت بردن است. هنگامیکه ادامه مطلب

نخست اندیش

شرم دیدگاه داچر کلتنر

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و … با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان شرم دیدگاه داچر کلتنر بیان می شود. شرم در بسیاری از فرهنگ ها تأیید شده است ولی باید تحقیقات بیشتری صورت گیرد. داچرکلتنر در خصوص ادامه مطلب

error: محتوا محافظت می شود!!