نخست اندیش

زبان و علوم شناختی

برای بررسی و آشنایی با مبحث زبان ابتدا باید تعریفی که برای آن بررسی مد نظر داریم، را بیان کنیم. در این نوشته ما تعریف زیر را با توجه به رویکرد زبان و علوم شناختی مدنظر داریم: به کارگیری وسیله ای سازمان یافته و مرکب از کلمات برای برقراری ارتباط ادامه مطلب

error: محتوا محافظت می شود!!