دروغ

آموزش دروغگویی

آموزش دروغگویی را در صورتیکه پاسخ شما به سوالات بله است، بخوانید. آیا نیاز دارید یک دروغ سفید کوچک برای رهایی از احساسات به کسی بگوید؟ و یا می خواهید دروغ سیزده بدر بگویید؟ آیا می خواهید به عنوان انتقام به دشمن خود دروغ بگویید؟ و یا برای خنده به ادامه مطلب

دروغ

انواع فریب

انواع فریب کوتاه مدت دو شکل دارد، این اشکال در طول هر تحقیقی مفسر با آن برخورد خواهید کرد. فریب به وسیله پنهان کاری و فریب بوسیله جعل، تشخیص این دو فریب از یکدیگر بسیار کار سختی است. درک تفاوت های بین این دو نوع فریب به شما در انتخاب ادامه مطلب

آنالیز نوشتاری

آنالیز نوشتاری یکی از متد های آنالیز است.در این روش از کامیپوتر برای بررسی نامه‌هایی که مضنون برای پلیس ،روزنامه ها و افراد و شرکت ها می فرستد استفاده می شود. ۱ آنالیز نوشتاری که منجر به دستگیری یونابامبر می شوداز سال ۱۹۷۸ تا سال ۱۹۹۵،مضنون بمبهایی برای افراد مختلف ادامه مطلب

آینده ی ترسیم مشخصات جنایتکار

هر بحثی پیرامون آینده ترسیم مشخصات جنایتکار باید با نگاهی به جایگاه امروز ترسیم مشخصات جنایتکار صورت بگیرد.اگرچه آغاز ترسیم مشخصات جنایتکاران به بیش از صد سال پیش بازمی گردد،ترسیم گری اخیرا رسمی شده و به عنوان زمینه ای مطرح در تحقیقات پلیسی حضور دارد.ترسیم مشخصات جنایتکاران در حال رشد ادامه مطلب

error: محتوا محافظت می شود!!