دروغ

عدم تطبیق زمان پاسخ

کشف دروغ و زمان نشانه های مهمی را برای آشکار سازی یک فریب در اختیار مفسر قرار می دهد، در مصاحبه های کشف حقیقت عدم تطبیق زمانی رفتار مشاهده شده و گفتار ما را به تشخیص و کشف واقعیت نزدیکتر خواهد کرد. در این بخش به بررسی این نشانه و ادامه مطلب

error: محتوا محافظت می شود!!