دروغ

دورغ و زبان بدن

زبان بدن می تواند فریب را نشان دهد. مشاهده زبان بدن یک نفر از نزدیک می تواند موضوعی را که وی قصد بر پنهان کردن آن دارد را به ما نشان دهد. مراقب تفسیر کردن باشید تمام رفتارها می تواند یک دروغ باشد. تعداد عواملی مانند استرس و ناامنی می ادامه مطلب

error: محتوا محافظت می شود!!