دروغ

فریب بوسیله زبان بدن

فریب بوسیله زبان بدن دارای یک کلید به نام اعتماد است، چرخش این کلید در گروی تطبیق زبان بدن و کلماتی است، که هنگام صحبت کردن می گوییم. حرکات آنچه را گفتیم یا تأیید می کنند یا در تضاد با آن است. اگر کلمات منعکس کننده احساس واقعی ما باشد، ادامه مطلب

فرصت های شغلی ترسیمگران جنایی

فرصت های شغلی تمام وقت اندکی برا ترسیم گران وجود دارد.اکثر موقعیت های تمام وقتی که یک ترسیم گر می تواند در آن ها مشغول  به کار شود در موسساتی مثل FBI و یا RCMP هستند.بخش آنالیز رفتاری FBI فقط و فقط ماموران با تجربه ی FBI را می پذیرد.از ادامه مطلب

error: محتوا محافظت می شود!!