دروغ

کشف دروغ قاتل

کشف دروغ قاتل بوسیله ترسیم شرح وظایف هیجان های مشاهده شده در یک بافت زمینه صورت می گیرد. در این بخش با شرح وظایف یک قاتل در زمان مواجه با تصویر یک مقتول در یک بازجویی آشنا می شویم. یک قاتل در زمان بازجویی و حین دیدن تصویر مقتول هیجان ادامه مطلب

error: محتوا محافظت می شود!!