دروغ

مراحل کشف حقیقت

مراحل کشف حقیقت بخش مهمی از آموزش کشف دروغ و فریب است در حالیکه بیشتر آموزش های موجود در خصوص کشف فریب توجه بیشتر به معانی رفتارهای غیرکلامی است، در صورتیکه همانطور که در فیلم مشاهده می کنید، محرک ادراک شده و پاسخ وی که همان رفتار است، اهمیت بیشتری ادامه مطلب

error: محتوا محافظت می شود!!