چشمان خمار(نیمه باز)

   چشمانی که مردمک های آن کاملا متسع و بزرگ شده است و پلک ها حالت خواب آلود دارند. چشمان در برابر چیزی مهیج و یا تصویری جذاب این واکنش را نشان می دهند .

چرخش بینی

یک سیگنال از دوست نداشتن و بی اعتقادی است در جایی که بینی به طور ناگهانی حرکت میکند . با این حرکت به نظر میرسد که فرد از بوی ناخوشایندی دوری میکند .

چرخش انگشت شست

یک حرکت ناخود آگاه که حاکی از خستگی فرد میباشد در این حالت انگشتان دست در هم گره شده و دو انگشت شست به درو هم می چرخند .

error: محتوا محافظت می شود!!