علف در دست

معنی : شما فریب خورده اید. محل : اسرائیل به عنوان یک بازدید کننده از اسرائیل بدانید. افراد محلی از نشان دادن احساسات به صورت آشکار و صادقانه خجالت نمی کشند. با استفاده از این ژست یکی از احساسات آشکار و صادقانه در مورد موضوعی بیان می شود. با انگشت ادامه مطلب

عدم اعتماد به نفس

افتادن و در هم جمع شدن شانه اغلب نشان دهنده عدم اعتماد به نفس است، این حالت نشان دهنده ناامنی است، همچنین ممکن است این ژست شاخص افسردگی وغم باشد. به معنای واقعی کلمه وی می گوید « زیر بار مسولیت خم شدم.» یا احساس می کنم بار سنگین دنیا ادامه مطلب

عدم تقارن زبان بدن

عدم تقارن زبان بدن، اشارات و حرکاتی است، که در دو طرف بدن برابر نیستند. مانند یک شانه ی بالاتر و یا لبخندی که متوازن نیست نشان دهنده ی نارضایتی یا ناسازگاری میباشد .

علامت پیروزی یا علامت V

 کسانی که از علامت ها استفاده می کنند از کنش های خود آگاهند و حرکات و اشاره های خود را تحت کنترل دارند . علامت پیروزی با انگشت اشاره و انگشت میانی و بقیه ی انگشتان جمع شده در کف دست نشان داده میشود . زمانی که کف دست به ادامه مطلب

عدم پذیرش

بکار بردن نشانه هایی برای رد کردن دیگران مانند چرخاندن سر به طرف دیگر ، یک چهره ی بی تفاوت و بی حس (پوکر فیس) ، خیره شدن به طور غیرمستقیم ، بالا آوردن دست برای فرو نشاندن خمیازه ی واقعی یا نمایشی ، پوزخند زدن ، بی قراری یا ادامه مطلب

علاقه مندی

رفتار غیر کلامی فردی فقط در موقعیتی که در آن قرار داریم ،مثل یک پیام ارتباطی عمل میکند و اغلب با بسیاری از رفتارهای غیرکلامی و پیام های کلامی دیگر همراه است و با توجه به موقعیت باید تعبیر شود مثلا هم جهت بودن نیم تنه ی بدن ،ساق پاها ادامه مطلب

عدم شناخت در مذاکره

عدم شناخت در مذاکره ما را یاد کتاب هنر رزم نوشته سان تزو می اندازد که نوشته: اگر خودت و دشمن را بشناسید، نیازی نیست از نتیجه صدها نبرد بهراسی و اگر ….. عدم شناخت امیال و باورها، گذشته، وضعیت موجود و دلیل انتخاب ابزار مذاکره برای نیل به اهداف ادامه مطلب

error: محتوا محافظت می شود!!