فاصله در محاوره

کسب و کار اگر در کسب و کار و مذاکره یک نفر به جلو خم شود و دیگری خود را به عقب بکشد، فردی که به جلو خم شده علاقه مند و دیگری علاقه مند نمی باشد. توضیحات: اگر نزدیکتر از فاصله دستان یک فرد به وی قرار دارید، شما ادامه مطلب

فاصله شکمی – دور کردن

این اصطلاح اولین بار توسط جو ناوارو در کتاب خود به نام بدن هرچه می گوید بلندتر از کلمات است نوشت .این رفتار غیر کلامی نشان میدهد که فرد موافق نیست و دوست ندارد. فاصله دادن شکمی شامل خمیده بودن ،تکیه به عقب ،موقعیت یابی نیم تنه ، قرار دادن ادامه مطلب

فشردن زبان

این سیگنال زمانی است که زبان به وسیله ی لب ها فشرده میشود ،هنگامی که در بین دوستان انجام میشود و گونه ها بر آمده است نشان دهنده ی یک نگرش شایسته است اما در دیگر موقعیت های رقابتی دلالت بر اندیشه ای شوم دارد و نشان میدهد که فرد ادامه مطلب

فشار دندان ها

هنگامی که فک ها بر روی هم محکم فشرده میشوند و دندان ها به جلو و عقب بر روی هم ساییده میشوند نشان دهنده ی خشم ،ناامیدی ،اضطراب و تشویش درونی و در دیگر موارد حاکی از درد شدید فیزیکی میباشد .

error: محتوا محافظت می شود!!