گرفتن دست

معنی : به تو اعتماد ندارم محل : جنوب ایتالیا هرچند خرچنگ ها کاملاً صادقانه و مستقیم رو به جلو حرکت می کنند. اما روش راه رفتن آنها غیر قابل پیش بینی است. در کنار هم با شتاب در حال حرکت هستند. این ژست دست یکی دیگر از ژستهای ایتالیا ادامه مطلب

گوش دادن فعالانه

  گوش دادن فعالانه برعکس گوش دادن غیرفعال است و در گوش دادن فعالانه شخص به آنچه در حال بیان است با حرکات غیر زبانی واکنش نشان میدهد با تکان دادن سر به صورت مناسب که نشان دهنده ی توجه کامل وی میباشد. دقت داشته باشید که تفسیر گوش دادن فعال ادامه مطلب

گرفتن دست و بازو

زمانی که فرد نمی تواند موقعیت ناراحت کننده را ترک کند، از مدل های مختلف حرکتی برای محافظت استفاده می کند. مانند گرفتن بازو به وسیله یک دست و یا دست به سینه شدن.

گاز یا ترمز

این کد داری دو تفسیر است و بسته به بافت زمینه و برون فکنی عواطف چهره و دیگر کد ها باید به جواب رسید از دیدگاه  ناورو :این حالت گاز دادن بیان شده زمانیکه انگشتان پا به سمت بالا باشد همانند تصویر روبرو معمولا به معنای این است که فرد ادامه مطلب

گسترش بدن

 زمانی که بدن فضای بیشتری را به جای فضای کمتری جذب میکند به عنوان مثال بازوها ممکن است در پشت صندلی قرار بگیرند و پاها ممکن است از هم جدا شوند و… این ها نشان دهنده ی سلطه و آسایش است .

error: محتوا محافظت می شود!!