حصار کشی

 این رفتار اغلب با استفاده از علامت ها صورت میگیرد، حرکات بدن یا اشاره هایی که جلوی پیشروی مهاجمان را میگیرد. نشستن یا ایستادنی که اشیاء در جلوی فرد قرار میگیرد. معمولا هنگامی که فرد ناراحت است و تمایل دارد فضای اطراف خود را کنترل کند استفاده میشود. مانند فردی ادامه مطلب

حرکت چرخشی مردمک ها

چشمان ریز و گرد شده این رفتار چشم ها حاکی از ترس، تنفر و عدم تمایل فرد است که شامل جمع کردن چشم ها ، کوچک شدن مردمک ها و از گوشه چشم نگاه کردن میباشد.

حمله

حرکت سر به سمت جلو به معنی عصبانیت است، او متجاوز است و به احتمال زیاد به دنبال یک برخورد کلامی یا غیر کلامی است. زمانیکه فردی خود را می کشد و در همان زمان سر خود را به سمت جلو می برد، یک گام قبل از خشونت بدنی است، ادامه مطلب

حالت آمادگی برای تسلیم شدن

 نشانه هایی که برای از بین بردن یا مطیع شدن فرد در زمان مواجهه با مشکل یا فرد سلطه گر انجام میشود ، که با جمع شدن بدن ،شانه های افتاده و چشم های رو به پایین نشان داده میشود .

حرکات تسکین دهنده یا آرامش بخش

 حرکاتی که در زمان قرار گرفتن در استرس انجام میشود ،به عنوان مثال اضطراب و احساس ناراحتی کودک با مکیدن پستانک از بین میرود ، با نگاه کردن به تسکین دهنده ی واقعی میتوان منبع نگرانی و تشویش را کشف کرد .نمونه هایی از تسکین دهنده ها “نوازش مو یا ادامه مطلب

حالت بدن

اشاره به نحوه ی نگه داشتن بدن از جمله بازوها، پاها وستون فقرات است .ژست خوب زمانی اتفاق می افتد که مفاصل خم نشده باشند ،ستون فقرات تراز و وسط قرار دارد ( به هم پیچیده نیست ) و بدن فرد متوازن و بدون استرس است . حالت های فرد ادامه مطلب

حرکات بچگانه

سیگنال های غیرکلامی که ناشی از دوران کودکی است که ایجاد شده و باعث ایجاد همدردی ،دلسوزی ،توجه و جلوگیری از حمله (و تعارض) میشود مانند :خم کردن سر ،از ترس جمع شدن در خود ،افتادن شانه ها .

error: محتوا محافظت می شود!!