پرنده در دست

معنی : همجنس باز محل : لبنان، لیبی، عربستان سعودی یکی از چندین حرکتی که در خاورمیانه نشان دهنده همجنسگرایی است، جمع کردن انگشتها کنار یک مرکز و انگشت شست شبیه به حالت پرنده می باشد، اینکار برای تحقیر همجنس گرایان و تشبیه آنها به ژست های پرندگان  و پوشیده ادامه مطلب

پنجه

معنی : تو یک حیوان هستی. محل : ژاپن این ژست در ژاپن توهین منحصر به فرد محسوب می شود. در عمل مانند Moutza است اما تنها با چهار انگشت به نمایندگی از چهار پای یک حیوان انجام می شود. این ژست اشاره به مردم مظلوم اتا ( به معنای ادامه مطلب

پاشنه از زمین جدا

اگر شما با شخصی در یک دیدار کاری یا اجتماعی شرکت داشته باشید و متوجه شوید که پاشنه او در هنگام نشستن یا حتی ایستادن از زمین جدا شده  است. مانند آماده شدن برای دویدن، نشانه خوبی نیست. و این بدان معنی است که او می خواهد از شما دور ادامه مطلب

پرخاشگر

تفسیر: ایستادن به سمت مواضعی خاص می تواند نشان دهنده پرخاشگری باشد. هنگامی که افراد به سمت خاصی بر می گردند و نه به طور مستقیم به سمت شما، سر خود را بلند کرده و چانه خود را به سمت دیگری میبرند در حالیکه پاهای آنها از هم فاصله دارد ادامه مطلب

پا روی پا انداختن

 زمانی که پاها از روی هم عبور میکنند به طوری که یکی از پاها بر روی زانوی دیگری قرار میگیرد و پاها برهم فشرده میشوند ،فشار پاها بر روی هم باعث جذاب تر و زیباتر دیده شدن میشود و این مدل نشستن مخصوص خانم هاست زیرا مردان قادر به اینگونه ادامه مطلب

پروفایل رقبای حسود

پروفایل رفتاری دستنامه فرمول بندی رفتارهای کلامی و غیرکلامی افراد است، که توسط نشانه های استخراج شده در آن می توانیم به سرعت در قالب کد بندی نیم رخ روانی افراد را ترسیم نماییم. نتیجه هر پروفایل این امکان را به ما می دهد که امیال و باورهای افراد تبیین ادامه مطلب

پروفایل افراد موذی

پروفایل رفتاری دستنامه فرمول بندی رفتارهای کلامی و غیرکلامی افراد است، که توسط نشانه های استخراج شده در آن می توانیم به سرعت در قالب کد بندی نیم رخ روانی افراد را ترسیم نماییم. نتیجه هر پروفایل این امکان را به ما می دهد که امیال و باورهای افراد تبیین ادامه مطلب

پروفایل قربانیان خود تخریب

پروفایل رفتاری دستنامه فرمول بندی رفتارهای کلامی و غیرکلامی افراد است، که توسط نشانه های استخراج شده در آن می توانیم به سرعت در قالب کد بندی نیم رخ روانی افراد را ترسیم نماییم. نتیجه هر پروفایل این امکان را به ما می دهد که امیال و باورهای افراد تبیین ادامه مطلب

پروفایل افراد همه چیزدان

پروفایل رفتاری دستنامه فرمول بندی رفتارهای کلامی و غیرکلامی افراد است، که توسط نشانه های استخراج شده در آن می توانیم به سرعت در قالب کد بندی نیم رخ روانی افراد را ترسیم نماییم. نتیجه هر پروفایل این امکان را به ما می دهد که امیال و باورهای افراد تبیین ادامه مطلب

پروفایل نارسیس های خودخواه

پروفایل رفتاری دستنامه فرمول بندی رفتارهای کلامی و غیرکلامی افراد است، که توسط نشانه های استخراج شده در آن می توانیم به سرعت در قالب کد بندی نیم رخ روانی افراد را ترسیم نماییم. نتیجه هر پروفایل این امکان را به ما می دهد که امیال و باورهای افراد تبیین ادامه مطلب

error: محتوا محافظت می شود!!