ورود به فضای شخصی

زن و مرد می توانند از اشیاء برای ورود به فضای شخصی فرد مقابل استفاده کنند. اسکارلت از قاشق برای پر کردن فضای خالی گفتگو با دیو استفاده می کند. برای انجام اینکار اشیاء دیگر مانند قلم و غذا را می توان استفاده کرد.  یک زن ممکن است حتی کت ادامه مطلب

ویژگی های فیزیکی غیر قابل پیش بینی

یکی از دو نوع ویژگی های فیزیکی بیرونی است که است یک فرد دارد برای این که تشخیص گذاری شود (بعضی موارد انتخابی میباشد ) ویژگی های غیر قابل پیش بینی شامل :قد ،وزن ،ابعاد بدن ،رنگ چهره ،خصوصیات چهره ،نقص های فیزیکی ،رنگ موها ،سن ،نژاد و غیره . ادامه مطلب

error: محتوا محافظت می شود!!