ضربه زدن

معنی : ما باید رابطه جنسی داشته باشیم؟ محل : خاور میانه برای قرار ملاقات گذاشتن با انگشت اگر ماساژ گردن و بینی با شکست مواجه شد امکان دارد بخواهید یک ژست واضح تر را برای دعوت جنسی از یک خانم امتحان کنید. یک دست را مشت کرده و روی ادامه مطلب

ضربه زدن با انگشت اشاره

 یک نشانه ی غیر کلامی که بیشتر توسط زنان در اختیار شما قرار میگیرد ، زمانی که دست ها از روی هم عبور کرده اند (آغوش بسته/دست به سینه) انگشت اشاره ضربات آهسته به بازو میزند ، ضربه زدن با انگشت اشاره مانند بیان “بیا اینجا” میباشد .

ضربه زدن

ضربه زدن به پاها، انگشتان، یا به اشیاء، نشان دهنده خستگی و تمایل به خروج از وضعیت است. دیگر زمانها نشان دهنده اضطراب است که بهره برداری یک شکل از انتشار انرژی است.

error: محتوا محافظت می شود!!