پروفایل ترسوهای بدون چهارچوب

شما اینجا هستید:

پروفایل رفتاری دستنامه فرمول بندی رفتارهای کلامی و غیرکلامی افراد است، که توسط نشانه های استخراج شده در آن می توانیم به سرعت در قالب کد بندی نیم رخ روانی افراد را ترسیم نماییم. نتیجه هر پروفایل این امکان را به ما می دهد که امیال و باورهای افراد تبیین و پیش بینی نماییم. در این سلسله نوشته ها کاربران نشانه های تشخیص گذاری را خواهند آموخت. در این بخش با پروفایل ترسوهای بدون چهارچوب آشنا شده و آنها را رمز برداری می کنیم.

۱

الگوی گفتاری ترسو های بدون چهارچوب

ترسو های بدون چهارچوب نمی تواند با کسی مقابله کنند، به طوری که از هر گونه ارتباطی که آن را به عنوان چالش یا ناراحتی تشخیص دهند دوری می کنند . از آنجا که آنها نمی توانند ارتباط مستقیمی برقرار کنند، معمولا از طریق سکوت کردن، یا پیچیده کردن بحث و طولانی کردن آن و یا امتناع از پاسخ مستقیم به مسائل با دیگران برخورد می کنند.

آنها تمایل دارند کم حرف بزنند و کلمات را با دقت انتخاب کنند، تا هیچ کس رنجانده نشود و به کسی برنخورد. تمایل آنها به نرنجاندن دیگران سبب می شود، دیدگاه واحدی نداشته باشند و میل به داشتن همه چیز در آنها افزایش یابد.

همیشه به دنبال ثابت نگهداشتن شرایط هستند، دلیل این امر هراس از تغییر شرایط در آنها است. این افراد توانایی نه گفتن ندارد و منفعل هستند. به عنوان مثال اگر دو نفر مختلف برای قراری هم زمان با آنها تماس بگیرند به جای آنکه جوابی صریح و واضح بدهند چون از پیش آمد پاسخ واضح میترسند به هر دو جواب مثبت میدهند یا به هردو می گویند به شما خبر خواهم داد و بعد ناتوان از انجام اقدامی صحیح می شوند .

این حالت که فلج تصمیم گیری نام دارد، وقتی اتفاق می افتد که شما تعداد پارامترهای موثر در تصمیم گیری را افزایش می دهید، که در عمل امکان اتخاذ تصمیم را از بین میرود . در این مواقع ممکن است، دیگر به تماس های شما پاسخ ندهند، چون نمی داند چه بگویند . این شرایط برای آنها سخت است و باعث احساس فشار زیاد در آنها می شود و به مرور زمان در روابط احساس از خود گذشتگی می کنند. معمولا این جمله را از این افراد زیاد خواهید شنید "حالا ببینم چی میشه" یا "خبر میدم". هیچ کاری را تمام نمی کنند و همیشه نیمه راه کار را رها می کنند.

آنها در ابتدا مقدمه و چندین نظر ارائه می دهند و سپس مانند گوسفندی هستند که گله را دنبال می کنند و کارهای دیگران را تکرار می کنند، دلیل این امر عدم وجود ذهنیت شخصی است.

آنها در تلاش برای عدم ایجاد حرکتی یا رنجاندنی ، تبدیل به آنچه که بیشتر از همه می ترسند می شود و با گریزان بودن تبدیل به افراد مهاجم میشوند .

۲

الگوی آوایی ترسو های بدون چهارچوب

به آرامی صحبت می کنند ، و در هنگام بیان جملات تن صدایشان در آخر جمله محو میشود، که شنیدن آن را سخت خواهد کرد. از آنجا که آنها نمی خواهند اشتباه کنند یا چیز اشتباهی بگویند ، به آرامی صحبت می کنند.

ممکن است مکث طولانی بین کلمات و عبارات وجود داشته باشد، زیرا آنها قبل از بیان موضوعی به دقت در مورد آن فکر می کنند. شما می توانید ترس را در صدای شان تشخیص دهید، که با صداهای تند و تردید مشخص می شود. اغلب کلمات و عبارات را تکرار می کنند.

الگوی صوتی آنها نشان می دهد که کاملا با شما صادق نیستند و در تلاش برای نرنجاندن دیگران به سر می برندو به همین دلیل آنها حقیقت را در مورد آنچه که واقعا فکر می کنند به شما نمی گویند. حرکت صاف کردن گلو، راه دیگری است که به آنها در راه شفاف نبودن کمک می کند.

ممکن است صدای تند و تیز را، مخصوصا هنگامی که آنها با یکدیگر مواجه می شوند یا تحت فشار قرار می گیرند تا انتخاب کنند، از آنها شاهد باشید.

۳

الگوی زبان بدن ترسو های بدون چهارچوب

در زمان طرح سوال و عدم تمایل به پاسخ، شروع به خارندان سر کرده و نمایشی از سردرگرمی و ناراحتی از سوی آنها مشاهده می شود. معمولا از لمس ضعیف یا شل استفاده می کنند، دلیل این رفتار ترس از انجام اولین حرکت در یک رابطه است.

ناامنی و بدبختی در موقعیت ها را اغلب اوقات، با شانه های رو به جلو نمایش داده و زمانیکه احساس ناراحتی کنند، تکانه های پاندولی عقب و جلو دیده می شود.

غیر معمول نخواهد بود که انگشتان خود را به سمت داخل بچرخانند، مثل اینکه آنها نشانه ای از استغفار یا تسلیم شدن مانند آنچه که در حرکات یک کبوتر است، را نشان می دهند.

ممکن است به صورت واضح از دست ها برای پوشاندن قفسه سینه به عنوان وسیله ای برای حفاظت استفاده کنند، این رفتار به صورت ناخودآگاه و به منظور محافظت در برابر ناراحتی است. آنها ممکن است از در آغوش کشیدن خود یا یک وسیله برای کسب آرامش و تجدید روحیه استفاده کنند.

۴

الگوی چهره ترسوهای بدون چهارچوب

ترسوهای بدون چهارچوب در بیشتر مواقع احساس ترس می کنند، به همین دلیل به مدت طولانی از تماس چشمی و نگاه به چهره دیگران امتنا خواهند کرد.

 این افراد به جای برقراری ارتباط چشمی بیشتر تمایل دارند به صورت مستقیم به اطراف نگاه کنند.

 در زمان اجبار در تصمیم گیری معمولا به پایین و پای خود نگاه می کنند. در بیشتر مواقع برون فکنی هبجانی ترس را در چهره ی آنها شاهد خواهیم بود، تغییرات و فشار ماهیچه های ابرو و پیشانی که بیانگر تنش است، به همراه هیجان ترس در آنها دیده می شود.

گزش لب و جمع کردن چانه که اغلب اوقات نشان دهنده عدم اطمینان و ناراحتی در فرد است، را نیز در چهره آنها شاهد هستیم. این امکان وجود دارد که به همراه کدهای بیان شده علائم اضطراب را زمانی که صورت آنها سرخ شده و یا لکه های سرخ رنگ در گردن شان ظاهر می شود، نیز مشاهده کنید.