با انگشت دست قرار ملاقات گذاشتن

شما اینجا هستید:

معنی : قرار ملاقات رمانتیک

محل : مصر، شمال آفریقا

در بسیاری از کشورها قرار دادن انگشت های اشاره در کنار یکدیگر به معنی ملاقات کردن دو نفر است. اما در بخش های از شمال آفریقا نشان دهنده ملاقات برای یک هدف بسیار ویژه:  عشق فیزیکی است. همچنین اغلب این ژست برای اظهار نظر در مورد روابط دیگران مورد استفاده قرار می گیرد. در برخی از مناطق به ویژه مصر به عنوان دعوت به مقاربت مشاهده می شود. در استفاده از این حرکت مراقب باشید، RSVP دریافت خواهید کرد که انتظارش را ندارید.

توضیح : RSVP مخفف Répondez s'il vous plaît  می باشد. به معنی درخواست برای پاسخ به فرد یا افراد است.