پروفایل افراد عاری از هیجان

شما اینجا هستید:

پروفایل رفتاری دستنامه فرمول بندی رفتارهای کلامی و غیرکلامی افراد است، که توسط نشانه های استخراج شده در آن می توانیم به سرعت در قالب کد بندی نیم رخ روانی افراد را ترسیم نماییم. نتیجه هر پروفایل این امکان را به ما می دهد که امیال و باورهای افراد تبیین و پیش بینی نماییم. در این سلسله نوشته ها کاربران نشانه های تشخیص گذاری را خواهند آموخت. در این بخش با پروفایل افراد عاری از هیجان آشنا شده و آن را رمز برداری می کنیم.

۱

الگوی گفتاری افراد عاری از هیجان

افراد عاری از هیجان کم صحبت و عاری از خشونت کلامی هستند، در بیشتر موارد آغاز کننده گفتگو نبوده و به طور معمول وظیفه گرا و روشمند بوده تا به راحتی بتوانند کارها را به دیگری محول کنند، به ندرت احساس ها و هیجان خود را به طرف مقابل نشان می دهند.

در زمان مواجه با کمبود عبارات با این جملات پاسخ می دهند: "این فقط من نیستم. من همچین شخصی نیستم، "" من یک شخص عاطفی نیستم "" من دوست ندارم زیاد صحبت کنم "یا" من درباره احساساتم حرف نمی زنم " دلیل این موضوع هم عدم تمایل این افراد برای کشف احساسات شخصی توسط دیگران است. همیشه دیگران پیش بینی می کنند که افراد عاری از هیجان آنها را با یک احساس ناامن و مردد رها می کنند.

در صورتیکه با فردی عاری از هیجان ازدواج کرده اید و فکر می کنید که توانایی تغییر او را دارید سخت در اشتباه به سر می برید، آنها همیشه همان رفتاری را که دارند انجام می دهند، مگر اینکه خودشان بخواهند آن رفتار را تغییر دهند.

افراد عاری از هیجان از راهی که احساس راحتی کنند عشقشان را به شما نشان می دهند. آنها هیچگاه مورد سواستفاده قرار نمی گیرند و دلیل این امر هم این است که آنها همانی هستند که نشان می دهند. اگر مرد یا زنی غیرقابل انعطاف باشند، محبت را نادیده بگیرند یا به عواطف شما پاسخ ندهند، یک خشونت روانی و عاطفی است و کمتر از سواستفاده نمی باشد.

توجه داشته باشید که اختلالات خاصی مانند اوتیسم یا سندرم آسپرگر که عدم تمایل به ایجاد گفتگو و انتقال افکار در آن وجود دارد و نادر هم نیستند را با افراد عاری از هیجان اشتباه نگیرید. این اختلالات فرد را از مشارکت در روابط معنی دار و صمیمی باز می دارد و اطلاع و پذیرش این موضوع از طرف فرد دارای این اختلالات و ایجاد تمایل به شرکت در درمان های با هدف بهبود مهارت های ارتباطی حائز اهمیت است.

۲

الگوی آوایی افراد عاری از هیجان

افراد عاری از هیجان با حالت یکنواخت صحبت می کنند این موضوع نشان دهنده فاصله آنها از دیگران است و در بیشتر موارد این رفتار باعث تخریب شخصیت مقابل می شود. دستیابی به احساس واقعی آنها به دلیل عدم استفاده از تحریر های آوایی امکان ندارد. از لحاظ آوایی تمایل به جلوگیری از تغییرات آوایی به سمت نمایش آوایی سخت و غیر قابل انعطاف دارند.

افراد عاری از هیجان بسیار بسته، با صدایی مکانیکی و با مهارت در بیان شمرده کلمات صحبت می کنند.

۳

الگوی زبان بدن افراد عاری از هیجان

حالت بدنی آنها معمولا با سخت و کشیده، مانند سربازها و با حرکات مکانیکی است. این موضوع باعث ناراحتی دیگران می شود، دلیل این ناراحتی القاء قضاوت شدن یا عدم دوست داشتن به دیگران است.

آنها حرکات محافظتی را نشان می دهند و در اغلب موارد از لمس دیگران خوداردی می کنند. اگر آنها کسی را لمس یا در آغوش بکشند، معمولا ناشیانه و مکانیکی است. امکان دارد آنها را در بیشتر موارد دست به سینه مشاهده کنید.

معمولا سر خود به سمت بالا و در حالتی مستحکم نگه می دارند، که نمایشی دیگر از دفاع، محافظت و سختی آنها است.

در صورتیکه فردی اقدام به درآغوش کشیدن و بوسیدن آنها کند از وی دوری می کنند، که نشان دهنده دوری از محبت است. آنها برای دریافت احساس امنیت و کنترل در زمان برقراری ارتباط با دیگران ممکن است دست های خود را بر روی پاها قرار دهند.

۴

الگوی چهره افراد عاری از هیجان

برون فکنی عواطف چهره آنها خالی از هیجان و یکنواخت است. حرکات فک آنها حرکت چانه به سمت عقب، سفت و محکم است، که باور آنها را در مورد گوش به زنگ بودن تهدیدهای جسمی و روانی نشان می دهد. همچنین تماس چشمی ضعیفی دارند.

این افراد خنده های کنترل شده و باریک نشان داده و در صورت احساس تهدید و بروز ناراحتی تنش را در حرکت ماهیچه های صورت آنها خواهید دید. در صورتیکه مجبور به بوسیدن فردی شوند این کار را سریع، با لب های بسته و بی تفاوت انجام می دهند.