برافروخته (خودآگاه)

شما اینجا هستید:

معنی : برافروخته

محل : فرانسه

اگر صبر خود را در فرانسه از دست دادید، این ژست سرخوردگی و حالت تهاجمی را به خوبی بیان می کند. ترجمه تحت اللفظی آن ”داشتن توپ ها“ است و ژست نشان دهنده حمل توپ ها آزار دهنده به وسیله شانه هاست. Quelle dommage! ( چه حیف! )