تفاوت های جنسیتی در تفسیر زبان بدن

شما اینجا هستید:

تمامی حرکات تفسیر شده در زبان بدن جهانی نیستند. راههای متفاوتی از تفسیر زبان بدن زنان و مردان وجود دارد.تفسیر زبان بدن زنان و مردان اغلب اشتباه و همراه با خطا است. به منظور جلوگیری از تفسیر اشتباه ؛ ارتباطات، دانستن حرکات و سیگنال های متفاوتی که زنان و مردان در برقراری ارتباطات از آنها استفاده می کنند حائز اهمیت می باشد.

۱

برون فکنی عواطف چهره:

برون فکنی عواطف چهره در بخش متفاوتی بررسی خواهد شد. مردان و زنان برون فکنی عواطف چهره جهانی را نشان می دهند، اماتفاوت هایی در بیان و درک آنها وجود دارد. به عنوان مثال زنان معمولاً تمایل به لبخند زدن بیشتر از مردان دارند. زنان اغلب برای نمایش ادب یا انتظارات فرهنگی لبخند می زنند. معانی پنهان در لبخند اغلب اوقات بد تفسیر می شود. علاوه بر آن مردم قضاوت های متفاوتی از برون فکنی عواطف جهره زنان و مردان دارند. به عنوان مثال تصور می شود زنان کمتر از مردان خشمگین یا ناراحت می شوند، طی تحقیقاتی که توسط انجمن روان شناسی آمریکا منتشر شده حتی اگر این برون فکنی ها به یک میزان باشد بازهم تصور کلی پا برجاست.

 

۲

فاصله شخصی :

نسبت به فاصله شخصی و تغییر در فاصله با افراد هر زن و مردی تفکر خود را به میزان دوری و نزدیکی که احساس راحتی کنند را دارا می باشند. جنسیت به هر حال بر احساس میزان فاصله  شخصی تأثیر می گذارد.

مردان :

مردان به طور طبیعی فاصله بیشتری نسبت به زنان برای خود قائل می شوند و فضای بیشتری را در اختیار می گیرند. مردها کمتر احتمال دارد به یکدیگر نزدیک شوند حتی زمانیکه با دوستان خود هستند. علاوه بر این آنها با استفاده از وسایلی مانند کت، فنجان ها، کاغذ ها سپر بزرگی برای خود می سازند. مردها معمولاً انتظار دارند به این مناطق احترام گذاشته شود و به فردی که به فضای شخصی آنها حمله کند پاسخ مناسبی می دهند.

زنان :

زنان به طور معمول فاصله شخصی کمتری با دوستان خود نسبت به مردان دارند. آنها تمایل دارند با مردان غریبه فاصله بیشتری داشته باشند. زنان هم مناطقی مانند سپر برای خود ایجاد می کنند اما معمولاً این فضاها کوچکتر از مردان است. تهاجم به مناطقی که زنان مانند سپر ایجاد کرده اند از گذشته ها زیاد دیده می شود و این مناطق اغلب مورد احترام قرار نمی گیرند. افراد به احتمال زیاد خیلی راحت تر به کیف یک زن نسبت به کت یک مرد دست می زنند.

۳

زبان بدن زنان :

در هنگام تفسیر زبان بدن زنان به تفاوت های ظریف دقت کنید. فرهنگ نقش مهمی در آنچه که ما زبان بدن مناسب می دانیم بازی می کند. زبان بدن زنان در طول زمان تغییر می کند و برای تمامی زنان مشترک نیست. با این حال حرکات پایه ای که برای بسیاری از زنان صادق است وجود دارد.

حالت و وضعیت بدن :

بسیاری از زنان از زبان بدن بسته استفاده می کنند. این حالت بسته نسبت به فرهنگ تغییر می کند. زنان به هر حال برای نشان دادن جذابیت خود وضعیت بدنی کشیده به خود می گیرند.

تکیه دادن :

زمانی که زنان علاقه مند به چیزی یا کسی شوند به جلو خم می شوندو اگر راحت یا ناراضی باشند تکیه می دهند.

لبخند :

بیان کردیم که زنان بیشتر تمایل به لبخند زدن دارند درحالیکه آنهااغلب یک ژست دوستانه و به احتمال زیاد مؤدبانه بدون ارتباط چشمی دارند.

تماس چشمی :

تماس چشمی نشان دهنده علاقه مندی است (همانطور که قبلاً گفته شد). در ضمن اتساع مردمک چشم نشانه دیگری از علاقه می باشد.

حرکات آئینه وار:

زنان اغلب حرکات آئینه وار یا کپی برداری از حرکات یکدیگر یا گاهی اوقات مردان دیگر را انجام می دهند.

پاها و ساق :

پاها و ساق معمولاً به نقاط توجه زنان اشاره دارد، این حالت شامل توجه عاشقانه هم می شود.

لمس کردن :

زنان تمایل بیشتری به لمس یکدیگر نسبت به مردها دارند.

ضربه زدن :

ضربه زدن یا بی قراری نشانه ناراحتی یا غیر قابل تحمل بودن فضا است.

۴

زبان بدن مردها :

تفسیر زبان بدن مردها یکسان نیست. با این حال جنبه های خاصی از زبان بدن در بسیاری از مردان مشترک می باشد، زبان بدن مردها در اغلب اوقات تهاجمی و حالت بازی دارد. زنان گاهی اوقات مردان را برای انطباق زبان بدن در محل کار ترغیب می کنند.

موضع :

مردان اغلب مواضع خود را با افزایش اندازه بدن گسترش می دهند. آنها با کشیدن پاها و پشت هم در حالت نشسته و ایستاده اعتماد به نفس خود را به نمایش می گذارندو تمایلی به نمایش زبان بدن بسته ندارند.

تماس چشمی:

مردان از تماس چشمی استفاده می کنند اما ممکن است تماس چشمی طولانی مدت برای آنها یک عمل خصمانه محسوب گردد. بسته به موقعیت مدت زمان نگاه برای آنها متفاوت است مانند نگاه به زن و گشاد شدن مردمک چشم به عنوان علاقه.

حرکات آئینه وار :

مردها عموماً حرکات آئینه را برای یکدیگر نشان نمی دهند. آنها اغلب برای نمایش علاقه نسبت به زنها این ژست رابه نمایش می گذارند.

پاها و ساق :

همانند زنها پاها و ساق به جهت علاقه یک مرد اشاره می کند، که شامل علاقه رمانتیک هم می شود.

لبخند :

مردان مانند زنان در موقعیت های اجتماعی زیاد لبخند نمی زنند؛ آنها در بیشتر مواقع برون فکنی عواطف خود را کنترل می کنند. به هر حال آنها از لبخند در صورت اجبار استفاده کرده و بیشتر در زمانی که شاد هستند یا در حال تعامل با فردی باشند لبخند می زنند.

دست ها :

مردان بیش از زنان علائم بی قراری را نشان می دهند، لزوماً این مسئله مربوط به خستگی یا ناامنی نمی باشد، فقط یک راه برای تخلیه انرژی است.