کشیدن یقه پیراهن

شما اینجا هستید:

این کد به نحوی توسط افراد مختلف تفسیر شده است.

تفسیر لیلین گلس:

زمانیکه افراد یقه پیراهن خود را به سمتی می کشند و یا کراوات خود را شل می کنند، به صورت واضح بیان می کنند که « گرم است.» و یا عصبانی هستند. توجه داشته باشید که هیجان ها می توانند باعث افزایش دمای بدن شده و برای رهایی فوری از بی قراری و افزایش دمای بدن آنها این رفتار را نشان دهند.

تفسیر ناوارو:

این حالت را به دلیل از بین بردن استرس و ناراحتی عاطفی می داند.

تفسیر آلن پیز:

تحقیق نشان داده است که دروغ گفتن باعث ایجاد نوعی احساس سوزش و خارش در ناحیه صورت و گردن می شود و برای فرو نشاندن آن به مالیدن یا خاراندن آن قسمت نیاز است . بنظر می رسد که این دلیل قانع کننده ای باشد برای اینکه چرا برخی افراد هنگامی که دروغ می گویند یقه خود را می کشند. در واقع وقتی کسی دروغ بگوید ومتوجه شود که به او شک کرده اند در ناحیه گردن عرق می کند . البته کشیدن یقه در هنگام خشم شدید و درماندگی هم به منظور راحت تر نفس کشیدن به کار می رود .