تفسیر زبان بدن کالج مونرو

شما اینجا هستید:

تسلط بر تفسیر زبان بدن مهارتی برای بالا بردن توانایی های شغلی است. زبان بدن شکلی از ارتباطات است ،این تفسیر  نیاز به تمرین مانند راه های ارتباطی دیگر دارد. در فروش و مدیریت درک زبان بدن دیگران و چگونگی برقراری ارتباط صحیح بوسیله بدن ضروری است.

در صورت تمایل به فعالیت در این حوزه باید موارد زیر را بدانیم:

۱ - درک منافع و هدف از تفسیر زبان بدن

۲ - اطلاعات پایه برای تفسیر حرکات

۳ - تشخیص اشتباه هنگام تفسیر زبان بدن

۴ - درک زبان بدن خودتان و فهمیدن ارتباط آن با شما

۵ - تمرین مهارت های زبان بدن

۱

ارتباط به وسیله زبان بدن

حتی زمانی که صحبت نمی کنیم در حال برقراری ارتباط هستیم، ارتباطات ناگفته نیم بیشتری از آنچه که به دیگران گفته و آنها به ما می گویندرا تشکیل می دهد و تأثیرات خود را بر کار و روابط شخصی ما می گذارد. بهبود مذاکرات، مدیریت و مهارت های فردی با تفسیر صحیح زبان بدن و فرستادن سیگنال های مهم  امکان پذیر می باشد.

زبان جدیدی بیاموزید

فهمیدن زبان بدن مانند یادگیری یک زبان دیگر است. چند نکته برای سهولت در یادگیری هر زبانی وجود دارد، حتی زبان های غیر شفاهی.

نکته ها:

۱ - اهداف خود را مشخص کنید : اطمینان حاصل کنید که اهداف شما واقع بینانه بوده و دارای چهارچوب زمانی خاصی هستند.

۲ - تخصیص زمان برای یادگیری : زمان خاصی برای تمرین مشخص کنیدو تأکید بر این است که زمان اوقات فراغت شما نباشد.

۳ - تمرین روزانه : مهارت با ادامه تمرین به وجود می آید.

۴ - از فرآیند یادگیری لذت ببرید : شما دیگر در مدرسه نیستید، آرام باشید و از کسب مهارت جدید خود لذت ببرید.

قدرت زبان بدن :

درک زبان بدن باعث بهبود روابط شما می شودو قادر خواهید بودکه به افکار واحساسات افراد اطراف خود دست یابید، دلیل این امر ناخودآگاه بودن این نوع از ارتباط است، زبان بدن بهتر واقعیت مردم را نشان داده و نسبت به روش های دیگر قدرتمندتر است.

قدرت زبان بدن صادقانه است : در زمانی که کلمات حقیقت را بیان نمی کنند زبان بدن حقیقت را نشان می دهد.

باعث خودآگاهی می شود : درک زبان بدن به شما کمک می کند تا رفتارهایی راکه مانع موفقیت شما می شوند شناسایی کنید.

درک احساسات : زبان بدن بوسیله انواع کدها در ارتباطات به شما احساسات و انگیزه هایی مانند خشم، تسلیم، فریب و غیره را نشان خواهد داد.

افزایش مهارت های گوش دادن و ارتباطات : تسلط به زبان بدن از افراد شنوندهای بهتری می سازد.مثل گوش دادن به کلمات و آنچه که گفته می شود.

فراتر از کلمات : بخش عمده راههای ارتباطی مردم غیر کلامی است. زبان بدن به طور خاص به حرکات فیزیکی ، نه تُن یا گام آوا تمرکز دارد.

مجاورت : فاصله بین مردم

موقعیت : موقعیت بدن

برون فکنی عواطف چهره : به ویژه چشم ها

لمس : شامل اشیاء ، افراد و خود فرد

تنفس : میزان تنفس در زمان سخن گفتن

رفتار بلندتر از کلمات سخن می گوید :

برداشت های ما بر پایه های دیگر، نسبت به کلمات بیشتر است. افراد می توانند گفتگوهای صمیمی داشته باشند اما از یکدیگر خوششان نیاید. رفتارهای ما بسیار قوی تر از کلماتی است که از آنها استفاده می کنیم. به عنوان مثال یک فرد می تواند با زبان بدن فردی رااز کاراخراج کند در حالی که هیچ حرف منفی در آن موقعیت زده نشده ، این حالت را دوست دارید یا نه. یا زبان بدن تأثیر بادوامی بر اطرافیان ما می گذارد.

رفتارها به ما چه می گویند :

فریب، اعتماد به نفس، عصبی بودن، کسالت، هیجان ها، جاذبه، پذیرا بودن، یا عدم پذیرش

لطفاً توجه داشته باشید که این یک لیست کامل از اطلاعاتی که زبان بدن در یک ارتباط در اختیار ما می گذارد نیست.