پمپ یونی Ion Pump

شما اینجا هستید:

معنی: پمپ یونی

مولکول پروتئین در جدار سلول های تحریک پذیر که وظیفه آن خارج یا داخل کردن یون ها بر خلاف گرادیان الکتریکی و همراه با مصرف انرژی است.