جهنم با تو – MOUTZA

شما اینجا هستید:

معنی : جهنم با تو! من نجاست به صورت تو می مالم! من به خواهر تو تجاوز می کنم! من به خانواده تو حتی به سگ تو تجاوز می کنم!

محل : یونان، آفریقا، پاکستان

این ژست حرکتی پیچیده و استادانه از ژست های دست می باشد که از مراسم باستانی چای ژاپنی گرفته شده است، شاید این حرکت قدیمی ترین حرکت تهاجمی دست باشد که هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرد. Moutza در دوران روم باستان حرکتی بوده که در زمان زنجیر کردن مجرمین به خر نمایش داده می شده و از خیابان ها سرچشمه گرفته است . در مناطق محلی برای تحقیر بیشتر به صورت آنها مواد کثیف، مدفوع و خاکستر هم می مالیدند. ( در قرون وسطای یونان ) با ظهور سیستم های مدرن فاضلاب و قوانین استعمال دخانیات باعث شده که مواد مورد نیاز برای این کار در دسترس نباشد ولی Moutza به صورت نمادین در یونان باقی مانده است و اغلب همراه با par’ta (”این را بگیر.“) یا órse (”شما بروید.“)استفاده می شود. در طول سال ها Moutza  برای معانی بی شماری به کار برده شده است یکی از آنها شامل اعمال جنسی است. نشان دادن پنج انگشت درخواست انجام پنج عمل جنسی که شما تمایل به انجام آن با موضوع مانند خواهر دارید، است. این حرکت با توجه به بافت زمینه تغییر می کند که در ادامه به آنها می پردازیم.