تسکین دهنده

یک نشانه غیر کلامی است که برای ایجاد آرامش به وجود می آید، مانند نوازش مو، در دهان گذاشتن مداد ، سیگار کشیدن، لیسیدن لب ها، مالیدن چانه و غیره.