پا روی پا انداختن

شما اینجا هستید:

 زمانی که پاها از روی هم عبور میکنند به طوری که یکی از پاها بر روی زانوی دیگری قرار میگیرد و پاها برهم فشرده میشوند ،فشار پاها بر روی هم باعث جذاب تر و زیباتر دیده شدن میشود و این مدل نشستن مخصوص خانم هاست زیرا مردان قادر به اینگونه نشستن نیستند.