اثر پینوکیو

این کد برگرفته از داستانی است اگر پسرک دروغ میگفت بینی اش بزرگ میشد .این کد (اثر پینوکیو) در زیست شناسی ریشه دارد که میگوید فرد در زمان دروغ گویی دچار استرس و اضطراب است که موجب افزایش جریان خون در بدن میشود که این خون رسانی سریع باعث خارش لحظه ای میشود(به آنی انجام میشود و دیگر تکرار نمیشود) که به دلیل گشاد شدن رگ هاست .