پروفایل افراد همه چیزدان

شما اینجا هستید:

پروفایل رفتاری دستنامه فرمول بندی رفتارهای کلامی و غیرکلامی افراد است، که توسط نشانه های استخراج شده در آن می توانیم به سرعت در قالب کد بندی نیم رخ روانی افراد را ترسیم نماییم. نتیجه هر پروفایل این امکان را به ما می دهد که امیال و باورهای افراد تبیین و پیش بینی نماییم. در این سلسله نوشته ها کاربران نشانه های تشخیص گذاری را خواهند آموخت. در این بخش با پروفایل افراد همه چیزدان آشنا شده و آن را رمز برداری می کنیم.

۱

الگوی گفتاری افراد همه چیزدان

همه چیز دان ها همیشه سعی دارند اشتباهات شما را پیدا کرده و گفتار شما را اصلاح کنند، این رفتار در راستای ایجاد حس بهتر با توجه به برتری است. این کار می تواند با ظرافت توسط آنها صورت پذیرد، دلیل این امر توانایی این افراد در مکالمه های با سرعت بالا و در اختیار داشتن پاسخ برای تمامی مطالب است. دقت ماشینی و الگوی سخنان سخت آنها در زمانیکه تمایل به کنترل محاوره جمعی را دارند، باعث تعجب می شود.

بشدت ذهن های

بسته داشته و جزو قلدر های فکری که اعتقاد دارند تنها نظرات و عقایدشان اهمیت دارد، هستند. هیچکس نمی تواند نظرات و ذهنیت آنها را نسبت به مسئله ای تغییر دهد. آنها منظم از دیگران انتقاد کرده و ایراد می گیرند تا در روند اثبات درست بودن خود و غلط بودن دیگران گام بردارند. معمولا آهسته صحبت کرده و وقتی از سر لطف با شما در یک محاوره یک طرفه معلوماتشان را به رخ می کشند، عمدا شمرده و با تلفظ غلیظ، همراه با اظهار فضل و استفاده از کلمات سخت و پیچیده با معنای خاص، سعی در نمایش برتری خود دارند.

بدلیل احساس نا امنی، بزرگترین ترس این افراد عدم وجود شنونده ی است، که احساس برتری را در اختیار آنها قرار دهد است. بخاطر خود خواهی و این فکر که همه چیز را می دانند مانند نارسیسست ها از کلمه من زیاد استفاده می کنند. آنها کوچکترین توجه را در زمان اظهار فضل شکار می کنند.

آنها توانایی توضیح یک موضوع یا داستان را تا ابد داشته و اگر سعی در گوش ندادن و عدم پذیرش نظر آنها کنید یا سوالی مطرح کنید، تمامی آنها را انکار می کنند. آنها حتی به جای شما و از طرف شما حتی اگر حضور مداشته باشید، صحبت می کنند.

به دلیل عدم اهمیت تخریب شخصیت

مقابل در صحبت هایشان به بدترین روش ممکن با کلمات حملات خود را انجام می دهند، به نحوی که احساس خواهید کرد گلوله های از کلمات به شما برخورد می کند. از خندیدن به دیگران یا اذیت کردن عبای ندارند، آنها از کلمات زننده یا تیکه انداختن به دیگران مخصوصا زمانیکه مطلع شوند که طرف مقابل متوجه صحبتهایشان نمی شود استفاده می کنند. اگر کسی از آنها ایرادی بگیرد به او می خندند و می گویند شما متوجه نیستید و اشتباه متوجه شدید.

۲

الگوی آوایی افراد همه چیزدان

این افراد بریده بریده و عمدا منقطع و با آوای خالی از تغییرات صوتی حرف می زنند. این الگویی آوای به صورت غالب در این نوع افراد سمی دیده می شود. این موضوع به ما اطلاعات زیادی در خصوص کیفیت تونالیته فردی که در سطح بالای از انتقاد قرار دارد می دهد. حنجره منقبض و گرفتگی صدا بازتابی است از بی صبری آنها است و گاهی مانند نصیحت کردن به بچه های شلوغ صحبت می کنند و غیر معمول نیست که بسیار آهسته صحبت کنند، تا شنونده مجبور شود بیشتر دقت کند.

۳

الگوی زبان بدن افراد همه چیزدان

در مواجه با آنها یا در صورت بیان بیان مطلبی در زمان صحبت کردن آنها خواهید دید که بی تاب می شوند و شروع به حرکت های بی قراری می کنند و یا خود را به عقب می کشند تا فاصله شان را با شما زیاد کنند بسیار دیده می شود که دست هایشان را روی ران و زانو خود می گذارند که به معنی این است که دیگران باید فاصله خود را حفظ کنند. بیشتر پشت دست خود را به نمایش می گذارند که نشانه عدم پذیرش است، آنها از ارتباط و تعامل متقابل استقبال نمی کنند.

ممکن است هنگام صحبت کردن برای تأکید و افزایش دقت نسبت به موضوعی که می خواهند بیان کنند، انگشت اشاره خود را با انگشت شست دست خود لمس کنند. وقتی از دست شما خسته و بی حوصله هستند دست های خود را قفل کرده یا شست ها را بر هم فشار می دهند. ممکن است آنها انگشتان خود را به هم متصل کنند (مناره سازی) و آنها را در مقابل سینه خود در زیر چانه خود قرار دهند، که نشان دهنده باور آنها در خصوص اطلاع از تمامی مطالب است. همچنین ممکن است در هنگام صحبت به شما اشاره کنند تا نشان دهند بر شما مسلط هستند.

۴

الگوی چهره افراد همه چیزدان

غیر معمول نیست که در چهره همه چیز دادن ها یک خنده ی مهربان و یا پوزخندی ساختگی مشاهده شود، این رفتار بیان گر تحقیر طرف مقابل است. شاید ببیند چانه شان را بالا می کشند و با بینی رو به پایین به شما نگاه می کنند. مشاهده می کنید که چشمانشان را می بندند، ابروهای خود را بالا می ببرند و گوشه های لب خود را به سمت بیرون در راستای خرد کردن شما حرکت دهند. عدم برقراری ارتباط چشمی مستقیم با شما به آنها برای سواستفاده در گفتگو کمک می کنند، تعجب نکنید اگر طرز نگاهشان انزجار و دلخوری را منتقل می کند، به نحوی که باعث طرح پرسش و شروع صحبت از طرف شما شود و در نهایت با حرکت سر محاوره را ادامه دهند. ممکن است رفتار اکتشافی که بوسیله گردش چشم ها صورت می گیرد را در راستای جستجوی افراد جالب تر برای برقراری ارتباط در طول محاوره با یک فرد نشان دهند.