پروفایل رقبای حسود

شما اینجا هستید:

پروفایل رفتاری دستنامه فرمول بندی رفتارهای کلامی و غیرکلامی افراد است، که توسط نشانه های استخراج شده در آن می توانیم به سرعت در قالب کد بندی نیم رخ روانی افراد را ترسیم نماییم. نتیجه هر پروفایل این امکان را به ما می دهد که امیال و باورهای افراد تبیین و پیش بینی نماییم. در این سلسله نوشته ها کاربران نشانه های تشخیص گذاری را خواهند آموخت. در این بخش با پروفایل رقبای حسود آشنا شده و آن را رمز برداری می کنیم.

۱

الگوی گفتاری رقباری حسود

آنها با ایجاد تناقض، شکاف، مخالفت مداوم و تلاش برای نمایش بالاتر بودن موقعیت و یا اینکه آنها بیشتر از همه می دانند، با دیگران رقابت می کنند. اغلب این افراد از سواستفاده های کلامی استفاده کرده و هیچ چیز بدتر از گوش کردن به یک فرد رقیب ستیزه جو نیست. آنها برای افرادی که در اطراف آنها هستند اهمیتی قائل نمی شوند، زیرا هدف آنها تحقیر فرد مقابل و نمایش این موضوع است که آنها درست می گویند و طرف مقابل در اشتباه است.

در بافت اجتماعی و حرفه ای مهم نیست که شما یک موضوع را با لطافت بیان می کنید و یا در مورد موضوعی کم اهمیت صحبت می کنید، هدف آنها تحقیر و کوچک کردن فرد مقابل است، استفاده از حملات شخصی برای آنها موضوع غیر معمولی نیست. آنها از اطلاعاتی که شما در گذشته با آنها مطرح کرده اید بر علیه شما استفاده می کنند. این افراد در اعماق وجود خود احساس می کنند که توسط شما تهدید شده اند، و دلیل اعمال آنها همین حس است.

اگر این افراد به چالش کشیده شوند، یا حس رقابت و حسادت آنها بر انگیخته شود، سریعا در مورد موقعیت حالت مخالف گرفته و یا موضوعی برای انتقاد پیدا کرده یا حالتی خصامانه به خود می گیرند. مانند " شما نمی دانید در مورد چه موضوعی صحبت می کنید."

۲

الگوی آوایی رقبای حسود

سرعت زیاد در گفتار از ویژگی های افراد حسود و رقیب است. این سرعت به طرف مقابل اجازه بیان کلمه ای را نمی دهد. تنش های صوتی توجه شما را به خود جلب می کند و دلیل این امر بیان مطالب همراه با اعتراض است. همچنین هیجان های خشم، تنفر و طعنه زدن در تن صدای این افراد در زمان صحبت قابل تشخیص است.

۳

الگوی زبان بدن رقبای حسود

بالا تنه این افراد به سمت جلو و در حالتی تهاجمی با فرد مقابل است. در بیشتر مواقع بدن این افراد سفت و در حالت تنش و درگیری قرار دارد، اگر این افراد را آرام و با محبت لمس کنید متوجه سفتی بدن آنها می شوید، این افراد از فضا برای برای نمایش تسلط و تهدید استفاده می کنند. آنها در هنگام گفتگو از لمس برای نمایش تسلط استفاده کرده و با اینکار می گویند : " من تو را دوست ندارم و می خواهم به تو صدمه بزنم. "

اضطراب و تنش اغلب به صورت ناآرامی و بی قراری های فیزیکی در این افراد دیده می شود. روابط رقابتی می تواند در نهایت تبدیل به حالت های احساسی و فیزیکی خطرناک شود.

۴

الگوی چهره رقبای حسود

در بیشتر موارد رفتار چهره ی این افراد با بیان کلامی آنها متفاوت است مانند بیان این مطلب که " من برای شما خوشحالم. " اما هیچگونه تغییر چهره ای به همراه ندارند، حضور در آن بافت زمینه برای آنها مشکل و دشوار است، و دائم به اطراف نگاه می کنند شاید دلیل این امر جستجو برای پیدا کردن یک مزیت باشد، به همین دلیل این افراد در حفظ تماس چشمی مشکل دارند. ( نکته حفظ تماس چشمی یا عدم حفظ تماس چشمی در بیشتر منابع به عنوان کد دروغگویی مطرح می گردد. اما توجه داشته باشید در بافت زمین های مختلف و موضوع های متفاوت معنا و تفسیر هر کد تغییر می کند. برای جلوگیری از این مطلب حتما باید ریشه و دلیل اصلی بروز یک کد را بدانید. ) یکی از کدهای دیگری که برای احساس حسادت و رقابت مطرح می شود، لیسیدن لب ها است.