اسکن کردن با حرکات چشم

شما اینجا هستید:

این حرکت چشم ها برای جمع آوری اطلاعات از محیط استفاده میشود که با چشم های کاملا باز و گشاد شده و ابروهای بالا رفته برای ارائه ی حداکثر میدان دید انجام میشود .