اعتماد به نفس

شما اینجا هستید:

زمانیکه یک فرد اعتماد به نفس داشته باشد نوک انگشتان دست ها را به یکدیگر می چشباند مانند یک مناره. این ژست بیشتر در جلوی بدن نشان داده می شود در زمانیکه فردی به طور فعالانه و با توجه کامل به شما گوش می دهد، او پذیرا و به آنچه شما می گوید گوش می دهد.