بوی ماهی

معنی : من تو را غیر قابل اعتماد یافتم.

محل : جنوب ایتالیا

در کسب و کار بسیار مهم است  همکاران شما مطلع شوند که شما نمی توانید برتری را بدست آورید. این ژست به آنها اطلاع می دهد که در حال تلاش برای فریب دادن هستید. برای انجام بینی خود را بین انگشت اشاره و وسط قرار دهید. این حرکت اشاره به موضوعی نامطلوب است و شما در حال تلاش هستید که خود را ازشر بوی آن خلاص کنید.