آزمون سنجش نظریه ذهن (چشم ها)

شما اینجا هستید:

سنجش نظریه ذهن به شما این امکان را می دهد، که وضعیت خود را در درک امیال و باورهای افراد دیگر مورد آزمون قرار دهید. نتیجه این آزمون به شما اطلاعاتی می دهد که از طریق آن درصد موفقیت شما در ارتباطات قابل پیش بینی خواهد بود و همچنین نقاط ضعف و قدرت شما را در کشف امیال و باورهای افراد دیگر مشخص می کند.

دو توانایی اصلی که انسان ها را از سایر گونه ها متمایز می کند، نظریه ذهن و زبان است. عبارت نظریه ذهن در سال ۱۹۷۸ توسط دو پریماتولوژیست به نام های پریماک و وودراف با این سوال که (( آیا شامپانزه ها نظریه ذهن دارند؟ )) وارد ادبیات پژوهشی شد.

انسان موجودی اجتماعی است، و عدم توانایی در برقراری ارتباط ، مبادله افکار واحساسات و درک امیال و باورهای افراد دیگر باعث می شود تا بقای فرد در جامعه با مشکل مواجه شود. در این مجموعه با استفاده از تست تجدید نظر شده تست چشم ها (بارون ـ کوهن و همکاران، ۲۰۰۱) آسیب‌های خاص نظریه ذهن مورد بررسی قرار می گیرد. (حالت های ذهنی)

فرم تجدید نظر شده این تست (فرم ۳۶ آیتمی) شامل عکس‌هایی از ناحیه چشم (از ابروها تا اواسط پل بینی) هنرپیشه‌های زن و مرد است. با هر آیتم چهار توصیف حالت ذهنی (یک حالت هدف و سه حالت انحرافی با همان ارزش هیجانی) ارایه می‌شود. تنها با استفاده از اطلاعات بینایی شما باید بهترین کلمه‌ای که توصیف کننده فکر یا احساس صاحب چشم‌هاست را انتخاب کنید

این تست محدویت زمانی نداشته و می توانید در هر تصویر تا پیدا کردن جواب صحیح درنگ کرده و بعد به سؤال بعدی بروید و درصورت مبهم بودن معنای کلمات می توانید معنای آن را از طریق لغت نامه استخراج نمایید.

برای نمره‌گذاری به هر جواب صحیح نمره یک تعلق می‌گیرد، نمرات بین دامنه صفر و ۳۶ خواهد بود. نمره بین ۳۰-۲۲ نشانگر نظریه ذهن متوسط، نمره کمتر از ۲۲ نشانگر نظریه ذهن پایین و نمره بالاتر از ۳۰ نشانگر نظریه ذهن بالاست. به این معنی که توانایی شما در سنجش امیال و باورهای افراد در چه سطحی قرار دارد.

شما باید متن درج کنید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.