نمایش شکمی

این اصطلاح اولین بار توسط جو ناوارو در کتاب خود به نام بدن هرچه می گوید، بلندتر از کلمات است، نوشت. نیم تنه بدن از نظر محافظت از اعضای حیاطی و اساسی بدن مانند قلب، ریه ها، کبد، روده، شش ها وغیره بسیار حائز اهمیت میباشد . در معرض گذاشتن این قسمت به معنی آن است که اعتماد داریم که مورد حمله و آسیب قرار نخواهیم گرفت، بنابراین این کد یک سیگنال از تمایل است ،نمایش شکمی متمایل به طرف مقابل نشان دهنده علاقه مندی و دوست داشتن است .