جنگ و دیپلماسی در زندگی

به دوره جنگ و دیپلماسی در زندگی خوش آمدید

اگر در دوره ثبت نام نکرده اید، از پاسخگویی به سوالات خود داری فرمایید، جهت ثبت نام با شماره 09302987675

فرم زیر در راستای آغاز تفکر و راهبری شخصی شما در دوره طراحی شده است.

پس از ارسال پاسخ ها و تفسیر آنها با شما تماس گرفته می شود.

پاسخ 4×3+2 را بنویسید؟

زندگی را تعریف کرده و مهارت های لازم برای انجام زندگی را نام ببرید؟

پتانسیل فریب چیست؟

آیا شما توانایی کشتن انسان را دارید؟

به جملات زیر بر مبنای فضای زندگی با درست و غلط پاسخ دهید؟ (خارج از جعبه فکر کنید.)

  • من نیاز دارم در خصوص هزینه های زندگی بیشتر اطلاعات کسب کنم.
  • سپاسگزار خواهم شد، اگر هزینه های زندگی کردن را به من اعلام کنید.
  • شما به من خواهید گفت هزینه های زندگی کردن چقدر خواهد بود.
  • می توانید به من بگوید هزینه های زندگی کردن چقدر خواهد بود.
  • شما باید هزینه های زندگی کردن را اعلام کنید.
  • رسیدن به توافق بستگی به اعلام هزینه های زندگی دارد.
  • هزینه های زندگی کردن را اعلام کنید.

برای چه مواردی ما از محاوره استفاده می کنیم؟

با توجه به مسولیت های زندگی، مدل خود را برای کسب موفقیت بیان کنید؟

موفقیت را تعریف کنید؟

چهار سوال در مورد زندگی بیان کنید:

نام و نام خانوادگی
کسب و کار
شماره تماس