رفتارشناسی

با درک جمله:

"همه رفتارها مظهر پیچیدگی ژنتیک، روان و جامعه هستند."

آغاز می شود.

رفتارشناسی نخست اندیش

 

اهداف رفتار، بازتابی از سیستم هستند.

رفتارشناسی با درک جمله: "همه رفتارها مظهر پیچیدگی ژنتیک، روان و جامعه هستند." آغاز می شود. ژنتیک زمینه رفتار را محیا می کند و با اضافه شدن روان به فاکتور ژنتیک، فرد آماده برون داد واکنش خواهد شد و در پایان اجتماعی بودن آزمایشگاه ذهنی را در قالب تجربیات شخصی کامل می کند. رفتار همانند یک اسلحه، که ژنتیک اسلحه را پر می کند، روان هدف می گیرد و جامعه ماشه را می چکاند، می باشد. به همین دلیل در رفتارشناسی اهداف بسیار مهم بوده و بررسی آنها از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

 

دپارتمان علوم شناختی

آموزش علوم شناختی مطالعه مغز و ذهن انسان

دپارتمان سلامت روان

آموزش و مشاوره رفتارشناسی با رویکرد بهداشت روان

دپارتمان کسب و کار بقاء

آموزش تفسیر و پیش بینی رفتار

زیر مجموعه های وبلاگ


 

کشف فریب و دروغ

آموزش تفسیر و کشف فریب و دروغ

 

نشانه های خودآگاه

آموزش کدهای خودآگاه زبان بدن

 

زبان بدن

آموزش تفسیر کدهای جنبش شناسی

 

تفسیر های به روز

تفسیر به روز رفتارها به صورت آموزشی

آموزش و مشاوره رفتارشناسی نخست اندیش

 

هدف ما: رفتارشناسی انسان و سیستم

یکی از متداول ترین خرافات این است که خیال می کنیم هر انسان خصوصیات مشخص و منحصر به فرد دارد. به همین دلیل است که اشخاص را به : مهربان ، ظالم ، عاقل ، احمق ، فعال ،بی تحرک وغیره و غیره متصف می کنیم .اما این طور نیست . انسان چون رودخانه ای یک جا باریک ، یک جا پهن ، جائی تند وتوفنده وجائی نرم و آرام ،گاهی سرد و گل آلود وگاه گرم وشفاف است . انسان نیز چنین کیفیتی دارد .او مجموعه ای از صفات مختلف است که در هر لحظه تحت تأثیر یکی از آنـــــها قرار میگیرد تا در نظر دیگران شخصی متصف به آن کیفیت معرفی شود. وحال آنکه او همان است کــه هست.

" تولستوی"