اثر جانبی مغز

"همه آنچه که ما موفقیت می نامیم، اثر جانبی ساختارها و عملکردهای مغز است."

دستیابی به موفقیت با تغییر این عملکردها و ساخت ارتباط های جدید و ساختارهای نوین امکان پذیر است. دنیای امروز و آینده نیازمند اذهانی متفاوت است و این اذهان در گروی مغز است. نخست اندیش بر مبنای تمرین و تکرار به دنبال گسترش این عملکردها و ساخت ارتباط های جدید مغز در کنار شما خواهد بود.

بخش علوم شناختی

علوم شناختی مطالعه مغز و ذهن انسان است، در این بخش شما به دانشنامه رفتارشناسی و دیکشنری علوم شناختی دسترسی خواهید داشت.

کدهای زبان بدن

آشنای با کدهای زبان بدن که در طول سالیان مختلف توسط متخصصین ارائه شده است.

وبلاگ

کدهای خودآگاه، مطالب زبان بدن و کشف فریب و دروغ

 

مطالب ویژه

دسترسی به این بخش نیاز به تهیه اشتراک دارد.

 

تفسیر های به روز

تفسیر به روز رفتارها به صورت آموزشی

آموزش و مشاوره رفتارشناسی نخست اندیش

 

هدف ما: رفتارشناسی انسان و سیستم

یکی از متداول ترین خرافات این است که خیال می کنیم هر انسان خصوصیات مشخص و منحصر به فرد دارد. به همین دلیل است که اشخاص را به : مهربان ، ظالم ، عاقل ، احمق ، فعال ،بی تحرک وغیره و غیره متصف می کنیم .اما این طور نیست . انسان چون رودخانه ای یک جا باریک ، یک جا پهن ، جائی تند وتوفنده وجائی نرم و آرام ،گاهی سرد و گل آلود وگاه گرم وشفاف است . انسان نیز چنین کیفیتی دارد .او مجموعه ای از صفات مختلف است که در هر لحظه تحت تأثیر یکی از آنـــــها قرار میگیرد تا در نظر دیگران شخصی متصف به آن کیفیت معرفی شود. وحال آنکه او همان است کــه هست.

" تولستوی"