مهندسی مغز (اثر جانبی مغز)

"همه آنچه که ما موفقیت می نامیم، اثر جانبی ساختارها و عملکردهای مغز است."

بارگذاری مغز و ذهن را آغاز کنید.

تماس بگیرید.

در آزمون شرکت کنید.

فرآیند را آغاز کنید.

انجام آزمون 30%
فعال سازی و شناخت خود 55%
تمرین ها و کسب مهارت 75%
نهادینه سازی 100%

دستیابی به موفقیت با تغییر این عملکردها و ساخت ارتباط های جدید و ساختارهای نوین امکان پذیر است. دنیای امروز و آینده نیازمند اذهانی متفاوت است و این اذهان در گروی مغز است. نخست اندیش بر مبنای تمرین و تکرار به دنبال گسترش این عملکردها و ساخت ارتباط های جدید مغز در کنار شما خواهد بود. فرآیندی که توسط میثم ایران پناه دانش آموخته علوم شناختی (مطالعه مغز و ذهن) طراحی شده است، برای اولین بار ساختارها و عملکردهای مغز را در کنار اصول و مبانی رفتاری که اثر جانبی آنها موفقیت خواهد بود، در اختیار افراد قرار می دهد.

آموزش و مشاوره رفتارشناسی نخست اندیش

 

هدف ما: رفتارشناسی انسان و سیستم

یکی از متداول ترین خرافات این است که خیال می کنیم هر انسان خصوصیات مشخص و منحصر به فرد دارد. به همین دلیل است که اشخاص را به : مهربان ، ظالم ، عاقل ، احمق ، فعال ،بی تحرک وغیره و غیره متصف می کنیم .اما این طور نیست . انسان چون رودخانه ای یک جا باریک ، یک جا پهن ، جائی تند وتوفنده وجائی نرم و آرام ،گاهی سرد و گل آلود وگاه گرم وشفاف است . انسان نیز چنین کیفیتی دارد .او مجموعه ای از صفات مختلف است که در هر لحظه تحت تأثیر یکی از آنـــــها قرار میگیرد تا در نظر دیگران شخصی متصف به آن کیفیت معرفی شود. وحال آنکه او همان است کــه هست.

" تولستوی"