جستجوی مفهوم

معرفی بیب لاتانه

بیب لاتانه Bibb Latané متولد نوزدهم ژوئیه هزار و نهصد و سی و هفت لیسانس خود را در فرهنگ و رفتار در دانشگاه ییل و دکترای خود را در دانشگاه مینه سوتا، مکانی که بعد ها در آزمایشگاه چند رشته ای برای پژوهش در روابط اجتماعی آن مشغول به کار شد، به دست آورد. او نزدیک به یک دهه در طول سال 1980 کرسی روانشناسی در دانشگاه آتلانتیک فلوریدا را در اختیار داشت، او همچنین مدیر موسسه تحقیقات علوم اجتماعی در دانشگاه کارولینای شمالی، و مدیر آزمایشگاه علوم رفتاری در دانشگاه ایالتی اوهایو است. قبل از آن نیز، او در هیئت علمی گروه روانشناسی اجتماعی در دانشگاه کلمبیا مشغول به فعالیت بوده است و پس از آن مدیر مرکز علوم انسانی در چپل هیلمی بود.

او احتمالا معروف ترین کار خود را با جان دارلی در دخالت اطرافیان در مواقع اضطراری انجام داده است، اما او مقالات بسیاری در جاذبه های اجتماعی در حیوانات، طفره روی اجتماعی در گروه، و گسترش نفوذ اجتماعی در جمعیت منتشر کرده است. او معرف ایده نظریه سیستم های دینامیکی در روانشناسی اجتماعی بوده است.

او دو بار جایزه علمی علوم رفتاری انجمن آمریکا برای پیشرفت علم، را در سالهای 1968 و 1980 به دست آورده است.

او بیش از 140 مقاله و کتاب به صورت مشترک و انفرادی به رشته تحریر درآورده است . از تحقیقات او می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 جاذبه های اجتماعی در حیوانات، مداخله اطرافیان در مواقع اضطراری، تاثیر اجتماعی و نفوذ گروه، و علل و عواقب “طفره روی اجتماعی، یا کاهش بهره وری در گروه.

 با توجه به تحقیقات ، او سومین روانشناسی است که در کتاب های درسی روانشناسی اجتماعی و دایره المعارف روان شناسی اجتماعی بارها نام او ذکر شده است، دلیل این امر را در مطرح کردن مداخله تماشاچی،  طفره روی اجتماعی و نظریه نفوذ اجتماعی می توان دانست.

بیشتر مبنای پژوهشی او با استفاده از بررسی های اجتماعی، شبیه سازی کامپیوتری، و آزمایش های آزمایشگاهی و میدانی است.

نفوذ اجتماعی

تلاش مستقیم و عمدی برای تغییر دادن باورها، نگرش ها و یا رفتارهای دیگران است. به طور مثال کاری که پدر و مادر، تبلیغات تلویزیونی و فرقه های مذهبی انجام می دهند.

افراد در مقابل این تغییرات به شیوه های مختلفی پاسخ می دهند :

الف  ) متابعت : پیروی از درخواست های دیگران ( نفوذ کنندگان ). اما در این روش فرد لزوما نگرش و باور خود را تغییر نمی دهد.

ب ) اقناع : در این حالت ما قانع می شویم که نفوذ کننده درست می گوید و ما دست به تغییر نگرش و باور خود می زنیم. اقناع نوعی درون سازی است.

ج ) مقاومت : در این حالت فرد نه می پذیرد، نه عمل می کند و نه نگرش و باور خود را تغییر می دهد. در این حالت فرد فقط مقاومت می کند.

نفوذ اجتماعی هنجاری

نفوذی است که فرد تنها به دلیل جلب تایید یا پرهیز از عدم تایید توسط دیگران به افراد اجازه نفوذ می دهد.

نفوذ اجتماعی اطلاعاتی

خواهی نشوی رسوا همرهنگ جماعت شو، این جمله مثالی کامل از دعوت به نفوذ اجتماعی اطلاعاتی است. نفوذی که مردم را به همرنگی وا می دارد که درست جلوه کنند. این نوع نفوذ به دو عامل بستگی دارد :

فرد چقدر به قضاوت فردی خود متکی است.
افراد یا فرد مقابل را به چه اندازه مطلع بدانیم.

نفوذ اجتماعی در بخش های آینده به تفسیر بیان خواهد شد.

در پایان این بخش گوستاولوبون می گوید :

جماعت همواره از نظر عقلی پست تر از فرد به تنهایی است. شخص در میان توده فردی متلون، ساده لوح و بی تحمل است.

سرفصل ها