جستجوی مفهوم

 

متولد 14 آوریل 1953 استاد روانشناسی دانشگاه آستین تگزاس ، که به دلیل تحقیق و پژوهش تفاوت های جنسی انسان در انتخاب همسر با رویکرد روان شناسی تکاملی شناخته شده است . دکترای روان شناسی او از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی در سال 1981 اخذ گردیده. سپس او به مدت چهار سال در دانشگاه هاروارد استادیار بود.پس از آن به مدت یازده سال استاد دانشگاه میشیگان شد.

موضوع اصلی پژوهش های او شامل : استراتژی های جفت گیری، درگیری بین دو جنس، وضعیت، شهرت اجتماعی، اعتبار، احساسات، قتل و … از دیدگاه روان شناسی تکاملی است.

او نویسنده تعدادی از نشریات و کتاب ها از جمله :

تکامل میل، استراتژی های جفت گیری در انسان 1995
آمیزش جنسی، قدرت، تعارض : چشم انداز های تکاملی و فمینیستی 1996
شور خطرناک، چرا حسادت جنسی برای عشق و آمیزش جنسی ضروری است. 2001
کتاب درسی رشته روان شناسی تکاملی 2005 (ویرایش چهارم سال 2012)
همسایه قاتل ، چرا مغز برای کشتن طراحی شده است 2006
چرا زنان دست به آمیزش جنسی می زنند، فهم انگیزه های جنسی از ماجراجویی تا انتقام 2009 است.

قبل از ارائه نظریه باس در خصوص تفاوت های جنسی انسان در انتخاب همسر به  تعریفی اجمالی از تفاوتهای جنسی در انسان و چندین شاخه مختلف می پردازیم :

تفاوتهای جنسی در انسان در زمینه های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. وجود یا عدم وجود یک کروموزوم Y، نوع گناد، هورمون های جنسی، آناتومی تناسلی داخلی (مانند رحم در زنان)، و دستگاه تناسلی خارجی.

 در حال حاضر این تفاوت ها در انسان توسط پنج عامل در بدو تولد تعیین می شود.  همچنین افراد با توجه به تجربه درونی از نظر بیولوژیکی یا interesexed   و یا دگر جنس خواه هستند.. گاهی اوقات تمایز میان جنس و جنسیت ساخته و پرداخته شده ذهن است.  در علوم فیزیکی تمایل به جنس بیولوژیکی، بدون در نظر گرفتن درک فرد از جنسیت است . تفاوت های جنسی در زمینه های دیگر، از جمله هنگام مطالعه نقش های اجتماعی، استفاده از جنسیت در شخص و … است.

تفاوتهای جنسی در پزشکی

تفاوتهای جنسی در پزشکی عبارتند از:  بیماری های جنسی خاص، یعنی بیماری هایی که فقط در افراد یک جنس رخ می دهد و بیماری های مربوط به همان جنس، یا آن هایی که به طور آشکار در هر دو جنس شایع تر هستند.  پزشکی بر اساس جنسیت، “طب جنس” نامیده می شود، زمینه ای از پزشکی که به مطالعه تفاوت های بیولوژیکی و فیزیولوژیکی بین دو جنس بشر و چگونگی  تفاوت در بیماری هامی پردازد.  به طور سنتی، پژوهش های پزشکی عمدتا با استفاده از بدن مرد به عنوان مبنایی برای مطالعات بالینی انجام پذیرفته و  یافته های این مطالعات اغلب در سراسر دو جنس اعمال شده است و ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی یک رویکرد یکنواخت در درمان بیماران مرد و زن را در نظر گرفته اند. اخیراًتحقیقات پزشکی بر مبنای تأثیر جنسیت در درمان و روند پاسخ دستگاه ایمنی به بیماری آغاز شده است .

 

تفاوتهای جنسی در روانشناسی انسان

به بررسی تفاوت های شناختی و رفتاری بین مردان و زنان می پردازد. این پژوهش ها از آزمون های تجربی شناخت، ضریب هوشی، استدلال فضایی، پرخاشگری، احساسات، و ساختار مغز و عملکردآن تمرکز می کنند.

یکی از جذاب ترین پژوهش ها تفاوت حسادت در مردان و زنان است. درحالی که بیشتر حسادت زنان در مورد مردان مبنای

خیانت عاطفی دارد، حسادت مردان بر مبنای خیانت جنسی است. (به دلیل توضیح این مطلب در قسمت نظریه باس در ادامه از شرح آن خودداری می کنیم. )

 

تفاوتهای جنسی در جرم و جنایت

تفاوت بین مردان و زنان به عنوان عاملان و یا قربانیان جرم و جنایت در این رویکرد بررسی می گردد. چنین مطالعاتی ممکن است به زمینه هایی مانند جرم شناسی یا زیست شناسی اجتماعی که تلاش برای نشان دادن یک رابطه علت و معلولی بین عوامل بیولوژیکی، در مورد جنس و رفتار انسان ها است و یا به بررسی آماری بپردازد مانند نرخ جرم و جنایت در بین مردان و زنان، با توجه به عوامل اجتماعی و فرهنگی یا عوامل بیولوژیکی .

همچنین می توان با داده هایی از قبیل سوابق دستگیری، نرخ زندان، و نظرسنجی ها به اطلاعات دقیق تری برای دست یابی به یک مدل رفتار در جرم و جنایت با توجه به جنسیت دست یافت.

خود کشی

در بررسی میزان خودکشی در تفاوت جنسی مسئله قابل توجه نرخ بسیار نامتقارن در تلاش و پیشروی در این موضوع در بین زنان و مردان است  این شکاف، پارادوکس جنسیتی رفتار خودکشی نامیده می شود. که به میزان قابل توجهی بین کشورهای مختلف متفاوت است آمارها نشان می دهد که مردان نسبت به زنان بسیار بیشتر با استفاده از خودکشی می میرند در حالیکه اقدام به خودکشی در زنان سه برابر شایع تر از مردان است.

همچنین در بررسی تفاوت های جنسی در انسان می توان از زوایای مختلفی به بررسی و پژوهش پرداخت مانند :

آموزش و پرورش، مدیریت و رهبری ، ادیان، سرمایه اجتماعی و …

تفاوت های جنسی در انتخاب جفت در زنان و مردان با رویکرد تکاملی : ( دیوید باس )

از منظر زیست شناسی در جنس نر و ماده در هنگام جفت یابی، ماده هر جنس به دنبال کیفیت مانند قدرت، زیبایی و… است. در حالیکه نرها به دنبال کمیت هستند. دلیل این امر در بقا گونه و هر جنس نهفته است. زیرا نر قوی تر تضمینی برای ادامه نسل است و ماده های جوان و بارور نیز برای تولید مثل مناسبتر هستند.

اما در انسان به دلیل وجود تفکر، بافت فرهنگی، مؤلفه های آموخته شده و … این رویکرد در ظاهر دستخوش تغییراتی شده است، اما در نهایت این طبیعت و بقا است که رفتار انسان را تحت تأثیر قرار می دهد در واقع گزینش و انتخاب جفت بر مبنای استدلالی بر پایه هزینه و فرصت روی می دهد. استدلالی که بیشتر گزاره ها و نتایج حاصله از آن در گروی طبیعتی با نام ادامه نسل ( بقا ) شکل می گیرد.

دیوید باس در این معقوله دست به تحقیق و پژوهش های فراوانی زده است . او به بیان استراتژی های جفتگیری کوتاه مدت در برابر بلند مدت می پردازد. با توجه پژوهش ها نشان  دهنده آن است که گرایش بیشتر برای یک استراتژی کوتاه مدت جهت جفت گیری وجود دارد. در این میان به بررسی تعیین میزان جذابیت دروغ، برای پیشبرد استراتژی اتخاذ شده می پردازد.

در واقع مردانی که به دنبال جفت گیری کوتاه مدت هستند به بدن زن بیشتر توجه می کنند در حالیکه مردانی با رویکرد بلند مدت به چهره زن تمایل نشان می دهند.

باس با فرض این مطلب که مردان و زنان با چالش های مختلف تطبیقی ​​در طول تاریخ بشر دست به گریبان بوده و هستند، به شکل متفاوت رفتاری که امروزه شاهد آن هستیم رسیده اند. زنان با چالش هایی از قبیل  بارداری و شیردهی و پس از آن پرورش و مراقبت از کودکان و از سوی دیگر مردان از عدم قطعیت پدری و تخصیص نادرست سرمایه گذاری به همراه انتقال ژن های خود به فرزندان بسیار مواجه شده اند. از آنجا که تلقیح در زن اتفاق می افتد، در طول تاریخ مردان نمی تواند مطمئن باشند که کودک آنها از مراقبت و سرمایه گذاری ژنتیکی برخوردار هستند یا خیر. معضل انطباق زن می تواند انتخاب یک همسر وفادار جهت  تأمین  منابع و مایل به سرمایه گذاری برای او و فرزندانش به همراه حفاظت باشد. باس در این مرحله دلیل اتخاذ استراتژی کوتاه مدت جفت گیری در مردان را چنین بیان می کند که مردان برای مواجه با معضلی که در بالا به آن اشاره شد از طریق اتخاذ یک استراتژی کوتاه مدت جفت گیری و جذب و اشباع بسیاری از زنان بارور به جای دراز مدت می پردازند.

باس نشان داد که مردان اهمیت بسیار بالای در جذب زنان جوانان دارند او فرض کرد که مردان مدرن این کار را به دلیل نشانه باروری انجام می دهند و زنان تمایل به همسر مسن تر دارند. او این فرضیه ارائه می دهد که این ممکن است به دلیل موقعیت اجتماعی همسر مسن تر باشد. وضعیت اجتماعی می تواند منجر به منابع بیشتری برای او و فرزندانش ، و در نتیجه افزایش احتمالی بقا و تولید مثل بیشتر شود.

یکی دیگر از مواردی که او در تفاوت های دو جنس مطرح می کند تفاوت در واکنش به خیانت جنسی و عاطفی است. باس نشان داد که زنان نسبت به خیانت عاطفی حسود تر بودند در حالی که مردان حسادت بیشتر نسبت به خیانت جنسی نشان می دهند. باس این فرضیه را ارائه می دهد که خیانت عاطفی برای زنان تهدید بزرگتری است زیرا  می تواند منجر به از دست رفتن منابعی که بعنوان همسر به دست آورده است شود. او سپس این فرض را برای مردان چنین بیان می کند که خیانت جنسی به دلیل احتمال صرف منابع برای فرزند دیگری خطر محسوب می گردد.

او همچنین با بررسی عواملی مانند سن، جنس، زمان، تعهدات پدر و مادر در قبال فرزندان و نوع رابطه. عواملی مانند جوانی و جذابیت فیزیکی برای مردان نسبت به زنان و جذابیت ظرفیت درآمد خوب، موقعیت اجتماعی، آموزش و پرورش، هوش، جاه طلبی، ثبات عاطفی و شخصیت های هیجان انگیز و… زنان را نسبت به مردان توضیح داد. او همچنین بخشی از مطالعات خود را معطوف به فریب در روابط بین زنان و مردان کرد و نظریه استراتژی تداخلی (SIT) که در آن استراتژی های مد نظر یک فرد با اهداف و خواسته های فرد دیگر تداخل می کند را بیان نمود. او نشان داد که خشم و اضطراب دو احساس اولیه به عنوان راه حل تکامل یافته استراتژی تداخلی بین زنان و مردان به وجود می آورد. وقتی خواسته ها و استراتژی های فرد به خطر بیفتد خشم و پریشانی ذهنی در خدمت چهار تابع :

جلب توجه به حوادث
ذخیره سازی آن وقایع در حافظه بلند مدت
ایجاد انگیزه برای کاهش یا از بین بردن منبع تهدید
ایجاد انگیزه برای بازیابی و اجتناب از شرایط مشابه

به فرد در اتخاذ رویکرد یاری می رساند. در این روش با تداخل استراتژی جنسی مورد علاقه فرد خشم و ناراحتی بروز می کند. نکته حائز اهمیت در SIT متفاوت بودن منابع تداخل بین دوجنس است که باعث بروز نمایش استراتژی های جنسی متفاوتی می شود. او به این مطلب پی برد که SIT ابزاری برای پیش بینی انگیختگی عاطفی با توجه به فریب جفت گیری فرد را کمک می کند. و محتوای دروغ های فانتزی جنسی نمایان می گردد.

سرفصل ها