جستجوی مفهوم

اصول محاوره

شما از شرکت کنندگان ماراتن مفهوم نیستید.

ماراتن مفهوم سفری است، که افراد با یک بار عضویت در آن مسیر مادالعمری را آغاز می کنند. این مسیر بدن، شناخت و فراشناخت افراد را دگرگون خواهد کرد.

برای عضویت در این ماراتن به شماره 09302987675 در واتساپ پیام داده و پس از طی مراحل احراز هویت و پرداخت حق عضویت سفر خود را تا پایان عمر با ما آغاز کنید.

سرفصل ها